Slekts historie
Slektstre
Ringens historie
Kunngjøringer

Bilder fra Meløy
Lei hytte på Meløya
Linker
Kontaktinfo

Gjestebok

 

Slekten Benkestok skrevet av Per Svendsen

Slekten Benkestok, var en av de få norske adelsslektene som overlevde middelalderen. Slekten kan følges helt tilbake til trettenhundretallet, på mannssiden . På kvinnesiden kan slekten følges langt tilbake i norsk høyadel.

Slektens tilknytning til Meløy, kom gjennom Trond Tordsøn Benkestok, 1490 – 1558 .
Trond var sønn av Tord Trondsøn Benkestok til Haraldseid.

Trond hører vi først om som en av Olav Engelbrektsson s nære menn, og utfører militære oppdrag for Erkebispen.I forbindelse med Reformasjonen og Erkebiskop Olav`s fall, skifter han side ,og sverger Kongen troskap

Trond gjør en rask framgang som Kongens mann. I 1541 får han brev på Meløy kirkes gods,
Og etter dette skriver han seg til Meløy, som blir slektens Setegård.

Trond får flere landområder i len av Kongen , og i 1555 sitter han som konstituer fogd på
Bergenhus. .Trond dør tre år senere i sin datters bryllup.

Det er hans sønn Jon Trondsøn Benkestok som overtar setegården, og fører adelskapet videre på Meløy. Jon var ikke av samme støpning som sin far ,han levd et mer utsvevende liv, og pengene rant boet for han. Jon møter ved Kronprins Cristians hylding på Akershus i 1592
Som Norsk adelsmann.. Jon var gift med Birgitte Nielsdatter som ikke var av adelig familie,
Dette ble brukt mot Jon`s arvinger etter hans død ,for å frata dem adelskapet.

Det er sønnen Trond Jonsøn Benkestokk som fører adelskapet videre, og overtar gården.
Trond blir den siste adelsmannen i slekten. Begrunnelsen for at adelskapet oppheves er morens
Manglende adelige opprinnelse . I 1620 mister Meløy gård sine adelige privilegier og blir vanlig odelsgård.

Tronds eneste barn Ermegård 1610-1695 driver jordegodset videre men adelskapet er over.

Trond Jonsøn Benkestokk var den første eieren av Benkestokkringen og det hans initialer som står i ringen. Ringen har gått i arv i familien i 13 generasjoner.


Meløygården og kirken har vært senter i Meløy i mer en åtte hundre år. En del av det gamle fellestunet er bevart, og i forbindelse med tusenår skifte ble området utpekt til kommunens Tusenårssted.


Artikkel av Per Svendsen, Leder i Meløy Historielag.